edycja #1 2023

Oko na Teatr

Seminarium dla nauczycielek/li wychowania przedszkolnego

Z okazji 15-lecia działalności Teatr Atofri zorganizował Seminarium Oko na Teatr dla nauczycielek, nauczycieli wychowania przedszkolnego. Celem seminarium było otwarcie dialogu na temat teatru dla dzieci w wieku przedszkolnym. Podczas spotkania artystki związane z Teatrem Atofri przeprowadziły warsztaty służące inspiracji do pracy artystycznej w grupach dziecięcych, pokazujące możliwości wykorzystania środków teatralnych takich jak plastyka, ruch, muzyka jak i przygotowująca dzieci do odbioru spektaklu relaksacja.

Otwarte dyskusje pozwoliły na podjęcie rozmów na temat spektakli dla dzieci najmłodszych, zadanie ważnych pytań, co jest mocną stroną teatru najnajowego, jak są tworzone i czym się wyróżniają tego rodzaju spektakle. Rozmowy pozwoliły na sformułowanie ważnych celów, jakie niesie ze sobą aktywne uczestnictwo w wydarzeniach teatralnych.

Spotkanie edycji #1 odbyło się 22 kwietnia 2023 roku na Scenie Wspólnej w Poznaniu, przy ul. Brandstaettera 1. W kolejnych latach planowane są kolejne edycję Seminarium Oko na Teatr.