W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2, prosimy o przestrzeganie nowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w Teatrze Atofri.

  1. Osoby oczekujące na wejście na scenę prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości.
  2. Na miejscu wydarzenia będziemy udostępniać środki dezynfekcyjne tak, aby każda osoba mogła z nich bezpiecznie skorzystać.
  3. Prosimy o nałożenie maseczek zakrywających nos i usta (zwolnione z tego obowiązku są wyłącznie dzieci do lat 4).
  4. Po wejściu na widownię starajmy się zachować bezpieczny dystans siadając na wyznaczonych miejscach.
  5. Uczestnictwo w wydarzeniu możliwe jest po złożeniu przez Widza oświadczenia, że według swojej wiedzy nie jest osobą zakażoną, przebywającą na kwarantannie, pod nadzorem epidemiologicznym lub wykazującą cechy infekcji (gorączka, kaszel, duszności). Wraz z oświadczeniem Widz wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnianych danych osobowych w zakresie określonym w „Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce”.

 

Zgoda jest warunkiem wejścia do Teatru. Formularze oświadczenia dostępne są TUTAJ >> oraz przygotowane będą przed wejściem na spektakl.

Wypełnione i podpisane oświadczenie należy złożyć wchodząc na spektakl.

 

Zakup biletu i uczestnictwo w spektaklu jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.